Ajankohtaista

Yhteistyökumppanit – Helsingin kaupungin terveyspalvelut

Heela Terveys on yksityinen terveyspalveluita tarjoava yritys Helsingistä. Sen pääasiallinen toiminta tapahtuu Heela Lääkäriasemilla, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat käydä hoitamassa omaa terveyttä. Vuonna 2021 Heela Terveys rupesi tuottamaan Helsingin kaupungille terveyspalveluita.

Heela Terveys osana Helsingin kaupungin terveyspalveluita

Suomen valtiolla ja sen kunnilla on velvollisuus tarjota asukkaille terveydenhoidon palveluita. Silloin kun terveysasemien jonot ovat pitkiä, erilaisiin lakisääteisiin terveystarkastuksiin tarvitaan Heela Terveyden kaltaista kumppania.

“Kun julkisella sektorilla ei ole resursseja tarpeeksi, hyvinvointialue käyttää Heela Terveyden kaltaisia yksityisiä toimijoita. Meillä voi olla tarjota siis resursseja, joita julkisella sektorilla ei ole siinä hetkessä tarjota”, kertoo Heela Terveyden potilasasiamies Huda Youssuf.

Heela Terveys on Helsingin kaupungin kumppani, jota kaupungin asukkaat voivat hyödyntää. Heelan Lääkäriasemat sijaitsevat Kannelmäessä ja Itäkeskuksessa. 

“Tarjoamme erilaisia lakisääteisiä terveystarkastuksia eri ikäryhmissä. Lastenneuvolasta aina kutsuntojen lääkärintarkastukseen asti. Ja itse asiassa meillä käy myös ajokorttitarkastuksissa myös eläkeläisiä, joten tarjoamme tosiaan kaikenikäisille asukkaille palveluita”, Huda jatkaa.

Helsingin kaupunki – lääkärintarkastukset

Lastenneuvola

Lastenneuvola on tärkeä osa julkista terveydenhuoltoa. Se tarjoaa säännöllistä terveydenhuoltoa alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua, kehitystä ja terveyttä hoitajan ja lääkärin toimesta. Terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen kehitystä eri ikäkausien mukaisesti. Neuvolassa annetaan myös terveysneuvontaa vanhemmille lapsen ravitsemuksesta, unesta, kasvatuksesta ja muista perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tarkastuksessa on tarkoituksenmukaista varmistaa lapsen terve kehitys ja tarjota vanhemmille tukea lapsen kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoidon terveystarkastus suoritetaan koululaisten terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi. Tämä tarkastus tehdään yleensä koululääkärin tai kouluterveydenhoitajan toimesta. Se sisältää muun muassa erilaisia näkö- ja kuulotestauksia sekä keskusteluja oppilaan terveyteen ja elintapoihin liittyen. Tarkoituksena on tunnistaa mahdollisia terveysongelmia varhaisessa vaiheessa, ja tarjota tarvittaessa sekä tukea että ohjausta oppilaalle ja hänen perheelleen. Heela Lääkäriasemat tuottavat koululääkärin vastaanoton osuuden osana kouluterveydenhuoltoa.

 

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastus on samankaltainen kuin kouluterveydenhoidon terveystarkastus. Terveystarkastuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tukea heitä opiskelu- ja työkyvyssä. Tämän lisäksi lääkäri ja terveydenhoitaja voi tehdä terveysneuvontaa esimerkiksi ravitsemukseen, liikuntaan ja mielenterveyteen liittyen. Heela Terveys hoitaa toisen asteen opiskelijoiden, eli lukio- ja ammattikoululaisten, opiskelijaterveydenhuoltoa.

 

Kutsuntojen lääkärintarkastus

Kun ihminen on aloittamassa asepalvelusta eli armeijaa, hänen on mentävä varusmiespalvelun ennakkotarkastukseen. Tarkastuksen tavoite on todeta asepalvelukseen hakeutuvan henkilön olevan fyysisesti- ja psyykkisesti terve varusmiespalvelusta varten. Tarkastus on kaksiosainen. Kaksiosainen lääkärintarkastus tarkoittaa, että sen suorittavat hoitaja ja lääkäri. Heela Terveys tarjoaa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa lääkärin osuuden varusmiespalvelun ennakkotarkastuksesta.

Palvelusetelit

Helsingin kaupungin asukkaat käyttävät lähtökohtaisesti oman terveysasemansa palveluita. Jos omalla terveysasemalle ei ole vapaita aikoja, voi kaupungin asukas saada palvelusetelin. Palvelusetelillä ihminen voi hoitaa terveyttään asianmukaisesti Helsingin kaupungin kumppaniverkoston avulla, johon myös Heela Terveys kuuluu.