Työterveys

Toimimme yhdessä Medics24:n kanssa ja tarjoamme työterveyden palveluita. Yhdessä meiltä voit saada lakisääteisen työterveyden palvelut. Halutessasi voit tarjota työntekijöillesi myös laajempia lääkäri- ja hoitajapalveluita työntekijöillesi.

Yhdessä Medics24 ja Heela Terveyden työterveyshuollon tiimi tarjoaa saumattoman yhteydenpidon yrityksen ja työterveyshuollon välillä sekä yksilöllisen hoidon työntekijöillesi. Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistoimin edistää: 

  • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
  • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
  • työyhteisön toimintaa

Työterveyden palvelut

Työterveyshuollon toiminta ja toiminnan suunnittelu perustuvat työpaikan tarpeisiin. Tarvearvio tehdään työpaikkaselvityksessä saatujen tietojen sekä niiden perusteella tehtyjen johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten perusteella. Työpaikkaselvitys tehdään aina toimintaa aloittaessa ja toimintasuunnitelman mukaisesti uusitaan vähintään 5 vuoden välein. 

Työnantajalla tulee olla työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma (1383/2001, 11 §). Toimintasuunnitelma perustuu ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen. Ajan tasalla oleva tieto työpaikan tarpeista, voimavaroista sekä vaara- ja kuormitustekijöistä toimivat suunnitelman pohjana. Työpaikan oma toiminta työkyvyn tukemiseksi tulee huomioida työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Toimintasuunnitelmaan sovitaan yhdessä yrityksen kanssa esimerkiksi työpaikalla sovitut sairauspoissaolokäytännöt, työkyvyn seurantaan ja varhaiseen tukeen kuuluvat käytännöt, työpaikan päihdeohjelma ja hoitoonohjauksen menettely sekä vastaavat toimet.

Tarve työterveyshuollolle?

Työterveyshuollon palveluista tehdään aina yksilöity suunnitelma tarpeen mukaan. Yhteistyön aloittamista varten voit jättää yhteydenottopyynnön Medics24 nettisivujen kautta.

Käy jättämässä yhteystietosi nettisivuilta alla olevaan lomakkeeseen, niin sinulle lähetetään tarjous.

Terppa! – Se hyvä mutta edullinen työterveyshuolto – Luotettava kumppani